Kategoria NADL. GOŁDAP

Gołdap

Nadleśnictwo Gołdap – Galeria

Nadleśnictwo Gołdap wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Położone w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie gołdapskim w gminach Gołdap i Dubeninki.

Nadleśnictwo leży w północno-wschodniej części kraju w rejonie nazwanym, z racji swego urozmaiconego ukształtowania terenu, Mazurami Garbatymi.

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, teren nadleśnictwa leży w:

– Krainie Mazursko-Podlaskiej
– Dzielnicy Pojezierza Mazurskiego
– Mezoregionie Pojezierza Ełcko-Suwalskiego

Więcej