Kategoria NADL. PŁASKA

Płaska

Nadleśnictwo Płaska – Galeria

Nadleśnictwo Płaska położone jest w północnej części województwa podlaskiego. Obejmuje swym zasięgiem wschodnią część powiatu augustowskiego w gminach: Płaska, Sztabin, Lipsk oraz południowy fragment powiatu sejneńskiego w Gminie Giby. Nadleśnictwo Płaska jest jednostką podległą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Na wschodzie obszar administrowany przez Nadleśnictwa Płaska sięga granicy państwowej z Białorusią.

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną lasy nadleśnictwa znajdują się w: Krainie II Mazursko-Podlaskiej, w Dzielnicy 4 Puszczy Augustowskiej, Mezoregionach Równiny Augustowskiej i Wołkuszańskim oraz częściowo w Dzielnicy 5 Wysoczyzny Białostockiej, Mezoregionie Kotliny Biebrzańskiej.

Więcej