Kategoria NADL. USTROŃ

Ustroń

Nadleśnictwo Ustroń – Galeria

Nadleśnictwo Ustroń wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego o nazwie „Lasy Beskidu Śląskiego”, powołanego w 1994 roku. Jego celem jest promocja nowego modelu leśnictwa oraz doskonalenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.

Nadleśnictwo znajduje się w całości w Województwie Śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim i pszczyńskim, a terytorialny zasięg (ok. 552 km2) obejmuje w części lub w całości grunty pod nadzorem następujących jednostek administracji państwowej: – miasta: Cieszyn, Skoczów, Ustroń i Wisła – gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, Strumień, Jasienica, Pawłowice, Zebrzydowice.

Więcej